Lav naxanshanner

Սյուժեն պտտվում է Ազիրաֆալե հրեշտակի և չար ոգի Քրոուլիի շուրջ, որոնք միավորում են ուժերը՝ կանխելու աշխարհի վերջը, քանի որ դարերի ընթացքում նրանք սովորել են երկրի վրա կյանքին:

Lav naxanshanner seria 6
00:54:35

Lav naxanshanner seria 6 HD

0
03:00
312
0
Lav naxanshanner seria 5
00:52:54

Lav naxanshanner seria 5 HD

0
03:00
254
0
Lav naxanshanner seria 4
00:56:27

Lav naxanshanner seria 4 HD

0
03:00
258
0
Lav naxanshanner seria 3
00:57:56

Lav naxanshanner seria 3 HD

0
03:00
283
0
Lav naxanshanner seria 2
00:56:21

Lav naxanshanner seria 2 HD

0
03:00
348
0
Lav naxanshanner seria 1
00:51:28

Lav naxanshanner seria 1 HD

1
03:00
1061
0